Nauczyciele przychodzą z całego świata. Przychodzą ze wszystkich religii i z żadnej religii. Są to ci, którzy odpowiedzieli. Wezwanie bowiem jest powszechne. Plan dla nauczycieli został ustalony. Ich funkcją jest oszczędzić czas i każdy z nich podług osądu świata oszczędza tysiące lat. Każdy z nich zaczyna jako pojedyncze światło, ale mając Wezwanie w swym sercu, staje się światłem, którego nie można ograniczyć.”

 

Kurs Cudów, Podręcznik dla nauczycieli

 

Program Festiwalu nazywamy „Planem Ducha”, ponieważ ufamy, że poprzez nasze wspólne działania wszyscy zostaniemy pokierowani ku radosnemu, pełnemu miłości, otwierającemu serce doświadczeniu. Festiwal oparty jest na atmosferze poczucia bycia częścią Społeczności, w ramach której Posłańcy i uczestnicy łączą się we wszystkich działaniach na rzecz wspólnego dobra. Nie zapomnij zgłosić chęci swego uczestnictwa w jednym z działań wolontariackich po to, by poznać prawdziwą Ibizę.

 

Każdy z Posłańców będzie miał okazję poprowadzenia 90-minutowego wykładu w formie spontanicznych satsangów lub w stylu spotkań konferencyjnych. Tematem będzie świętowanie i wdzięczność za dar Kursu Cudów jako naszej ścieżki ku Pokojowi Umysłu. Wykłady te są pomyślane jako interaktywne i intymne doświadczenie dla wszystkich uczestników – zarówno mówców, jak i słuchaczy – i otwarte są na przepływ miłości w dzieleniu się pytaniami i odpowiedziami.

 

Warsztaty „Enlight” to trzygodzinna okazja, by połączyć się z Posłańcami na głębszym poziomie i w bardziej intymnej przestrzeni. Spotkania te dadzą możliwość głębszego poznania przesłania każdego Posłańca oraz doświadczenia przemiany w „tu” i „teraz”.

 

„Wieczorem z ufnością ponownie się

spotkamy.”                    Kurs Cudów, Lekcja 92 

 

Wieczorem, po kolacji, zbierzemy się, by dzielić się wrażeniami po całym dniu, pośmiać się, wyściskać i raz jeszcze…świętować! Każdy wieczór wniesie swój wkład w doświadczenie świętowania naszego wspólnego celu: bycia szczęśliwym i wdzięcznym za wszystkie otrzymane dary.

 

 

Festiwal Enlight na Ibizie opiera się w głównej mierze na wolontariacie. Jeden z dni Festiwalu poświęcimy w całości na odkrywanie Ibizy i jej mieszkańców, oferując uczestnikom możliwość dzielenia się swym Światłem poprzez wsparcie inicjatyw lokalnej społeczności. Do wyboru będą trzy inicjatywy. Zaznacz jedną z nich w swoim emailu zgłoszeniowym. Wzięcie udziału w tej aktywności nie jest obowiązkowe.

Pokój Modlitwy

 

  • Prawdziwa modlitwa: Modlitwa jest daną przez Ducha Świętego drogą osiągnięcia Boga.

  • Nie jest jedynie prośbą czy błaganiem.

  • Nie powiedzie się póki nie zrozumiesz, że nie prosi ona o nic.

  • Jakże inaczej mogłaby służyć swemu celowi?

  • Nie można dotrzeć do Boga, modląc sie do bożków.

  • Prawdziwa modlitwa musi unikać pułapki błagania.

  • Poproś raczej o przyjęcie tego, co już zostało dane, o zaakceptowanie tego, co już jest.

 

 

Jest to miejsce zadedykowane wszystkim Nauczycielom Bożym i Uczestnikom Festiwalu, którzy zapragną połączyć się w ciszy we wspólnej modlitwie. Śmiało korzystaj z tego miejsca dla pożytku wszystkich.